Spotify konkurencją dla radia FM? Badanie TNS Study

Spotify opublikowało raport agencji TNS Study przygotowany na potrzeby reklamodawców. W ubiegłym roku TNS przeprowadziło badanie na próbie ponad 20.000 użytkowników Spotify Free w dziesięciu europejskich krajach. Okazało się, że serwis zbliża się popularnością do tradycyjnych stacji radiowych.

Spotify konkurencją dla radia FM? Badanie TNS Study Badanie zostało przeprowadzone przez agencję TNS Study na przestrzeni maja i czerwca ubiegłego roku. Wzięło w nim udział ponad 20.000 użytkowników Spotify Free w wieku od 15 do 64 lat (minimum dla każdego rynku wynosiło 2.000 respondentów) mieszkających w dziesięciu krajach: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Turcji. W tym samym czasie TNS prowadziło badania na terenie Stanów Zjednoczonych, jednak jego skala była dziesięciokrotnie mniejsza.

Hipotezą badania była zmiana nawyków dotyczących słuchania muzyki. Jest ona dziś dostępna na żądanie. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu w smartfonach, ludzie mogą dziś słuchać muzyki w dowolnym miejscu. Słuchanie muzyki przestało być związane z konkretnym czasem i miejscem. Może ona towarzyszyć praktycznie każdemu momentowi dnia – drodze do pracy lub szkoły, coraz częściej samej pracy, treningom, nauce, czytaniu… Każdemu. Z punktu widzenia reklamodawcy warunki korzystania z muzyki są istotne z uwagi na odpowiedni dobór treści reklamowych do konkretnego konsumenta czy emisję reklam w określonym czasie.
Polk Audio Omni A1 - test, recenzja, opinie

Największą popularnością Spotify cieszy się wśród ludzi młodych, w wieku od 15 do 34 lat. W Norwegii, Danii, Włoszech i Hiszpanii portal jest trzecią w kraju „stacją radiową”. Korzystanie z serwisu deklaruje do 35% respondentów w podanym wyżej wieku. Konkurowanie z komercyjnymi stacjami radiowymi FM jest niewątpliwym sukcesem twórców Spotify. Należy na ten fakt patrzeć jako na swego rodzaju znak czasu. Dzisiejsi młodzi w krajach rozwiniętych masowo korzystają z Internetu. Można więc podejrzewać, że właśnie za pośrednictwem tego kanału dystrybucji słuchają radia. Spotify, w przeciwieństwie do tradycyjnych stacji radiowych, pozwala na samodzielny wybór muzyki, oferuje ogromną bazę muzyki na żądanie, posiada spersonalizowane playlisty… Również jakość dźwięku nie jest tu argumentem. A że po drodze znika radiowy klimat, specyficzna więź z prowadzącymi poszczególne audycje? Młodzi słuchacze często nigdy nie zdążyli jej wyrobić.
Spotify konkurencją dla radia FM? Badanie TNS Study

Z punktu widzenia reklamodawcy, Spotify ma jeszcze jednego asa w rękawie. Nezwykle istotnym faktem jest znacząco wyższy poziom skupienia słuchacza na przekazie. Niezależnie od wieku, użytkownicy Spotify deklarują, że są bardziej skupieni na muzyce płynącej z aplikacji, niż na muzyce z radia. Dzięki temu łatwiej docierają do nich też treści reklamowe.

Raport TNS zwraca też uwagę na odmienną aktywność słuchaczy w czasie. Najwięcej osób słucha radia rano, pomiędzy szóstą a dziesiątą. Potem jego popularność spada, z jedną „górką” w okolicach szesnastej-osiemnastej. Tymczasem użytkownicy Spotify w miarę upływu godzin są coraz bardziej aktywni, a najbardziej wieczorem.
Polk Audio Omni A1 - test, recenzja, opinie

Należy spodziewać się, że tendencja, o której pisze raport TNS Study będzie postępować. Nie mówimy przy tym wyłącznie o Spotify. Możliwość dowolnego wyboru treści muzycznych oraz pewien prestiż wynikający z używania aplikacji (a nie „zwykłego” radia) może okazać się decydujący, szczególnie dla młodych słuchaczy. Minusem tej sytuacji jest zanikanie pewnej kultury słuchania radia, spadek więzi z popularnymi audycjami – z pewnością wielu naszych Czytelników zna uczucie oczekiwania na cotygodniową Listę Przebojów Trójki z czasów, kiedy dostęp do dobrej muzyki nie był tak powszechny, jak dziś. Jest to jednak podobna sytuacja do tej na rynku czasopism. Można sądzić, że dziś bez internetowej dystrybucji wiele papierowych dzienników miałoby problemy z utrzymaniem. Prawda czasu, prawda eteru.


Odtwarzacze strumieniowe z obsługą Spotify w sklep.RMS.pl


Spotify konkurencją dla radia FM? Badanie TNS Study