Co oznacza moc RMS?

RMS z ang. Root Mean Square 

Jest to statystyczna miara sygnału okresowo zmiennego (najczęściej dotyczy wielkości elektrycznych prądu i napięcia). Z matematyki "średnia kwadratowa" jest miarą używaną w różnych dziedzinach, w tym w inżynierii elektrycznej (najbardziej znane zastosowanie miary RMS to dziedzina wzmacniaczy sygnału).
Wartość skuteczna (jak określa się również RMS) prądu przemiennego jest taką wartością prądu stałego, która w ciągu czasu równego okresowi prądu przemiennego spowoduje ten sam efekt cieplny, co dany sygnał prądu przemiennego (zmiennego). 

Melodika

Kable 2xRCA - Melodika - Made in Poland

Często podawana jako jeden z parametrów głośników, wzmacniaczy i innych urządzeń audio nazwa używana zamiennie z mocą ciągłą i mocą znamionową. Mierzy się ją po doprowadzeniu do wejścia urządzenia sygnału sinusoidalnego o niezmiennym napięciu przez długi czas podczas którego urządzenie pracuje stabilnie, prawidłowo oraz zgodnie z normami lub zaleceniami producenta.

stereo hi fi

Bardzo podobnym parametrem robiącym spore zamieszanie jest tzw. PMPO (ang. Peak Momentary Performance Output) parametr określający chwilową moc szczytową. W ten sposób określa się moc dźwięku, którą może wyemitować urządzenie w idealnych warunkach (zazwyczaj nieosiągalnych w normalnym użytkowaniu) przez bardzo krótki czas (np. milisekundę). Wartość ta ma głównie znaczenie marketingowe - ponieważ nie istnieje wspólna metoda pomiaru, dlatego wartość ta może być w zasadzie dowolnie wielka. Co za tym idzie - porównywanie wartości PMPO nie ma sensu. Dlatego rzeczywistą wartością opisującą urządzenie jest moc skuteczna dźwięku RMS bądź ciągła (RMS najczęściej jest o około 20% większy od mocy ciągłej).